Centre Metal·lúrgic

Recordar password

Portal de transparència

Última actualització: 06/08/2019

ESTATUTS   Pdf Zip
ESTATUTS  

MEMÒRIES D'ACTIVITATS   Pdf Zip
MEMÒRIA D'ACTIVITATS DEL 2018  
MEMÒRIA D'ACTIVITATS DEL 2017  
MEMÒRIA D'ACTIVITATS DEL 2016  
MEMÒRIA D'ACTIVITATS DEL 2015  
MEMÒRIA D'ACTIVITATS DEL 2014  

PRESSUPOSTOS DE GESTIÓ   Pdf Zip
PRESSUPOSTOS DE GESTIÓ 2019  
PRESSUPOSTOS DE GESTIÓ 2018  
PRESSUPOSTOS DE GESTIÓ 2017  
PRESSUPOSTOS DE GESTIÓ 2016  
PRESSUPOSTOS DE GESTIÓ 2015  

COMPTES ANUALS   Pdf Zip
RESULTATS 2018  
RESULTATS 2017  
RESULTATS 2016  
RESULTATS 2015  
RESULTATS 2014  
BALANÇ 2018  
BALANÇ 2017  
BALANÇ 2016  
BALANÇ 2015  
BALANÇ 2014  

INFORME DE RETRIBUCIONS  
Els òrgans de representació, govern i administració, no perceben cap retribució fix ni variable, ni s'ha realitzat cap aportació a Plans de Pensions dels seus membres. L'associació no té concedits préstecs als membres dels òrgans de representació, govern i administració

Associats Política de qualitat
Centre Metal·lúrgic c./ Concepció,40 - 08202 Sabadell - Barcelona * Telf.: 93 745 78 12 * Fax: 93 726 09 95 * Nif:G58192667 * Nota legal
El Gremi   *  Serveis   *  Informació   *  Acords   *  Borsa de treball   *  Atenció al client   *   Mapa web